Κλήση
Χάρτης
2410 555689 - 2310 260986 - 210 2841001
6949 248499 - 6971 505677
 

Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»), συμφωνείτε στους Όρους Χρήσης που αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα αυτή. Καλείστε ως εκ τούτου να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσίων.

Χρήση της υπηρεσίας

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του L.A. Travel σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των υπηρεσιών πέραν της προσωπικής χρήσης.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν πολύ προσεκτικής μεταχείρισης και πάντα με βάση τους όρους που αναγράφονται εδώ. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με βάση την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα.

Εγγυήσεις και αποποίηση

Προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στο καλύτερο επίπεδο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Παρ’όλα αυτά, δεν εγγυώμαστε για την ακρίβεια του περιεχομένου, τη διαθεσιμότητά, την ορθότητα ή την ασφάλειά του καθώς και για οποιοδήποτε άλλο δείκτη ποιότητας. Οι Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του L.A. Travel παρέχονται «ως έχουν».

Περιορισμός ευθύνης

Το L.A. Travel καθώς και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, οικονομικές απώλειες ή άλλου είδους ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Με τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να απαλλάξετε το L.A. Travel και τους συνεργάτες του από οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) που προκύπτει από τυχόν ζημίες από τη χρήση των Υπηρεσιών.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο L.A. Travel από χώρα εκτός Ελλάδας.